Networking

Traceroute voert netwerkbeheer zelf uit. Door onze onafhankelijkheid van externe transitproviders kunnen we snel en flexibel inspelen op de wijzigingen van uw netwerkbehoeften.

VPN Tunneling

Een VPN is een geëncrypteerde tunnel over het internet die private netwerken met elkaar verbindt. Van het ene LAN (bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk) is er dan connectie met een ander LAN (bijvoorbeeld het datacenter). Behalve zo'n vaste LAN-to-LAN-verbinding via een beveiligde internetverbinding, is het ook mogelijk om VPN-tunnels te gebruiken voor tijdelijke point-to-point-verbindingen. Dat type VPN tunnelling is populair bij bedrijven die hun medewerkers van op afstand beveiligde toegang willen geven tot het bedrijfsnetwerk of tot de data en applicaties in het datacenter.

Firewalls

Uw business rekent op een veilige, beschikbare en performante omgeving. De firewall vormt daar een cruciale schakel van. Traceroute biedt firewalloplossingen aan op basis van verschillende producten en leveranciers.

Load balancing

Het gebruik van technologie voor load balancing zorgt ervoor dat Traceroute de belasting van uw servers optimaal over uw serverpark verdeelt. Zo zien we erop toe dat uw infrastructuur maximaal klaar staat om uw business te ondersteunen.

Er zijn verschillende methodes: een layer 3 load balancer verspreidt de belasting van de servers op het niveau van het netwerk, een layer 7 load balancer doet dat op het niveau van de applicatielaag, al dan niet in combinatie met SSL.

Intrusion Detection and Prevention Systems

Traceroute beschikt over verschillende technieken en technologieën om intrusie op het netwerk op te sporen en daar - al dan niet automatisch - de passende respons aan te koppelen.

Intrusiedetectie gebeurt op alle kerncomponenten van de infrastructuur en kan desgewenst ook worden toegepast op de dedicated firewalls van de klant.

Caching

Via de caching of tijdelijke opslag van vaak gebruikte data, versnelt Traceroute de toegang tot die data. De techniek van caching bestaat erin dat de webservice beelden, stukken tekst en andere elementen van een website op een centrale server opslaat.

Wanneer de webservice een volgende keer één van die elementen nodig heeft, haalt ze die op uit het geheugen van de centrale server en niet bij de host. Traceroute werkt daarvoor met oplossingen die gebaseerd is op het principe van de reversed proxy server. Deze oplossing zorgt voor een heel efficiënte caching.